Personuppgiftspolicy

GazeNets personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. ALLMÄNT

1.1.
Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan GAZENET AB (”GazeNet”, ”Vi”, ”Vår”), org. nr 559033-1111 med adress Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm , e-mail: hello@gazenet.se och Dig som kund (”Du”, ”Din”, “Dig” ”Dina”) när Vi samlar in uppgifter från Dig i samband med att Du skapar ett användarkonto på www.GazeNet.se (”Hemsidan”) och använder GazeNets tjänst (”Tjänsten”), vilken närmare beskrivs i Användarvillkoren, som Du kan läsa här.

1.2.
GazeNet är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter Du lämnar till oss på GazeNet, eftersom det är Vi som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av Dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”). Med ”Personuppgifter” menar Vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan t.ex. vara Ditt namn, Din adress eller Din IP- adress. Denna Personuppgiftspolicy förklarar vilka Personuppgifter Vi samlar in, och för vilka ändamål som Vi samlar in dessa uppgifter.  

2. SAMTYCKE

2.1.
Genom att klicka på knappen "Skapa konto/Lägg till betalkort" vid registrering av användarkonto på Hemsidan godkänner Du denna Personuppgiftspolicy och samtycker till att Vi behandlar Dina Personuppgifter i enlighet därmed.

2.2
Du kan när som helst återta ditt samtycke till delar av, eller hela, behandlingen av Dina Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy, inkluderat samtycket för direktreklam. Du gör detta genom att skriftligen, via e-mail till hello@gazenet.se eller adress som anges i p. 1.1., underrätta GazeNet om detta.

3. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1.
Vi samlar in och använder, följande Personuppgifter:
    a) Fullständigt namn,
    b) Adress (valfritt för Dig som användare),
    c) E-post,
    d) Betal- eller kreditkortsuppgifter. Dessa uppgifter lagras endast av Stripe. Läs mer om villkoren här.

3.2.
Vänligen uppmärksamma att Du inte kan registrera ett användarkonto på Hemsidan, eller att GazeNet inte kan tillhandahålla Tjänsten till Dig, om Du inte uppger de Personuppgifter till Oss som nämns ovan i 3.1.

3.3.
När Du skapar ett användarkonto på Hemsidan och använder Tjänsten kommer även viss information inhämtas automatiskt av Oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande:
    a) Information om hur Du använder Dig av Tjänsten.
    b) Teknisk information, som kan innefatta den URL som Du använder för att få åtkomst till Hemsidan, Din IP-adress, unikt enhetsnummer (unique device ID), språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks- och datorprestanda samt information om vilket operativsystem Du använder.
    c) Lokaliseringsuppgifter

3.4.
Vi kan förutom Personuppgifter komma att samla in uppgifter genom teknologier så som cookies, beacons, pixl-taggar och lokal lagring från Din webbläsare eller enhet. Mer information om hur Vi använder Oss av cookies och liknade teknologier, och hur Du som kund kan förhindra detta, finner Du i Vår Cookie policy, läs här.

4. ÄNDAMÅLEN

4.1.
Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna för flera ändamål. Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna framförallt för ändamålet att leverera Tjänsten till Dig men också för att hantera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på Oss.

4.2.
Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna förmedla Dina kredit/betalkortsuppgifter till Stripe.

4.3.
Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra Din användarupplevelse av Vår Tjänst och Hemsida, samt säkerställa Hemsidans tekniska funktionalitet. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra förpliktelse enligt lag.

4.4.
Vi behandlar vidare de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna kommunicera med Dig som användare, profilera dina intressen och kunna ge rekommendationer på innehåll som intresserar dig, och för att kunna skicka Dig information om GazeNet via email eller post. Detta vilket innefattar marknadsföring av GazeNets varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

4.5.
Skulle Du inte vilja att Vi behandlar Dina Personuppgifter för direktmarknadsföring så kan Du alltid kontakta Oss och återta ditt tidigare lämnade samtycket till marknadsföring.

5. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER 

5.1.
Vi sparar Dina Personuppgifter under hela den period då Du har ett abonnemang för Tjänsten. Om Du väljer att avsluta ditt abonnemang i enlighet med bestämmelser för detta i Våra användarvillkor så kommer Vi behålla ditt användarkonto och Dina Personuppgifter i 6 månader från och med att Din åtkomst till Tjänsten upphört. Detta gör Vi för att ge Dig en möjlighet att smidigt återuppta Tjänsten och direkt kunna  använda Dig av, och dra nytta av, den information om Din användning av Tjänsten som genererats genom tidigare användning. 

6. UNDERLEVERANTÖRER

6.1.
GazeNet är ansvarig för att behandlingen av Dina Personuppgifter följer tillämplig lag om personuppgiftshantering.

6.2.
GazeNet kan använda sig av underleverantörer (”Personuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla Dina Personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. GazeNet kan t.ex. använda Personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av Tjänsten. Personuppgiftsbiträden kommer ha samma skyldigheter som GazeNet beträffande behandlingen av Dina Personuppgifter.

6.3.
Då våra Personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna befinna sig både innanför och utanför EU/EES, kan Dina Personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES, vilket innebär att Dina Personuppgifter kan överföras till geografiska områden där Du kan ha ett lägre skydd för Dina Personuppgifter.

6.4.
GazeNet kan komma att dela och överföra Dina Personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågningar från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets och tekniska problem.

6.5.
GazeNet kan komma att dela och föra över Dina Personuppgifter till Personuppgiftsbiträden och annan tredje part, men endast för de angivna ändamålen i Avsnitt 4.

6.6.
GazeNet använder sig av tredjepartsleverantörer för betalningar som Du gör till GazeNet. Detta innebär att GazeNet inte behandlar Din betalningsinformation, d.v.s. Dina bankkort- kreditkortsuppgifter. Vänligen uppmärksamma att sådan information som Du uppger till en tredjepartsleverantör, vars hemsida och tjänst är integrerad till Vår Hemsida, kommer att uppges till den tredje parten. Din betalningsinformation kommer därför att behandlas enligt sådan tredjepartleverantörs användaravtal och personuppgiftspolicy. För sådana tredjepartsleverantörer, förstår Du och godkänner att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

7. ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN

7.1.
Om GazeNet skulle utföra ändringar i denna Personuppgiftspolicy, kommer Vi att meddela Dig genom att publicera ändringarna här. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela Dig om sådan väsentlig förändring på ett sätt som är lämpligt för omständigheterna, och om så krävs av lag, även be om ditt samtycke till ändringarna.

8. SÄKERHET

8.1.
Du ska alltid känna Dig trygg när Du uppger Personuppgifter till GazeNet. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina Personuppgifter som behandlas.

9. ÖVRIGT

9.1.
GazeNet är ansvariga för att Dina Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, vid skriftlig förfrågan till GazeNet med användning av våra kontaktuppgifter ovan, få information om vilka Personuppgifter som Vi på GazeNet har registrerat. GazeNet kommer på uppdrag av Dig eller på eget initiativ korrigera Personuppgifter som visar sig vara inkorrekta eller vilseledande. Du kan även när som helst begära att Vi raderarar eller blockerar Dina Personuppgifter. Vi understryker dock att om Vi enligt lag är skyldiga att förvara Dina Personuppgifter, så kan Dina Personuppgifter endast blockeras.

9.2
GazeNet har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av denna Personuppgiftspolicy. Vidare så har GazeNet rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy.

9.3.
Om det sker förändringar i ägandet av GazeNets verksamhet, har Vi rätt att överföra och överlåta Din information, inklusive Ditt användarkonto och Dina Personuppgifter till de nya ägarna, oavsett om dessa har sitt säte och verksamhet i eller utanför EU/EES, så att de kan fortsätta erbjuda Dig Tjänsten. Detta omfattar all överlåtelse och överföring till ett företag i GazeNets koncern, inklusive ägare eller dotterbolag, till GazeNet. Eventuella nya ägare måste uppfylla de åtaganden och skyldigheter Vi åtagit oss enligt denna Personuppgiftspolicy.

9.4.
Om Du har några frågor om hur Vi behandlar Dina Personuppgifter eller om Du vill ha ett utdrag av vilka Personuppgifter Vi behandlar, så är Du välkommen att ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna som står angivna i p. 1.1.